Innovation • Ny teknik • Affärsmässighet RAFO AB i Mariestad

CADAS – CAPTURING ALL DATA ACQUISTION SYSTEM

     

RAFO AB med har tillsammans med Elautomatikföretaget MEA AB tagit fram datainsamlingssystemet CADAS - En genuin, innovativ och användarvänlig produkt. Med hjälp av CADAS kan man kvalitetssäkra produktionen tack vare att varje produktionscykel (skott) genererar data som tas om hand och lagras för senare bearbetning. Genom datainsamlingen kan man verifiera att varje producerad detalj har tillverkats enligt de valda gränsvärdena. CADAS är ett enkelt sätt att få tillgång till maskindata utan att investera i stora tillverkarbundna system.

CADAS datainsamlingssystem fungerar transparent mot alla leverantörers formsprutor. Inga ingrepp behöver göras i formsprutan. Det enda som krävs är en kabel mellan skrivarutgången på maskinen, till en så kallad ”logger”. Det innebär alltså att alla formsprutor som kan leverera ut data via skrivarport kan anslutas. CADAS är dessutom väldigt användarvänligt och det är enkelt att lägga till ytterligare formsprutor. CADAS är ett datainsamlingssystem som kan kopplas till en eller flera maskiner oavsett leverantör av maskinerna.


Ytterligare information om CADAS finner du på: www.cadas.se

 

 

Kontakta oss för mer information

RAFO AB
Karlsrogatan 7
542 33 Mariestad
Telefon: 0501-165 55
E-post: info@rafo.se

 

MEA AB
Sandbäcksvägen 42
542 34 Mariestad
Telefon: 0501-399 100
E-post: info@mea.se