Innovation • Ny teknik • Affärsmässighet RAFO AB i Mariestad

Historia & Vision

HISTORIA
Rafo grundades år 1971 av Bo Folkesson och Bengt Rahmberg.
De båda ägarna tog de två första bokstäver i sina efternamn och döpte företaget till: Rafo.
Fokus i det nystartade företaget låg bland annat på pressar för spånskivor .

1984 tog Bo Folkessons son; Stefan Folkesson över ansvaret för Rafo och påbörjade en strategisk och mycket lönsam förändring av företagets verksamhet. Rafo skulle istället satsa på att tillhandahålla utrustning för tillverkning av plast och kompositmaterial. Dessutom skulle man utöver maskin, robot och aggregatförsäljning även erbjuda sina kunder kundbesök, utbildningar, service och effektiva leveranser av reservdelar.

Under 1990-talet blev Rafo en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden, tack vare att företaget tillhandahöll maskiner från en av marknadens främsta formsprutningsmaskinstillverkare – Arburg, ett företag beläget i tyska Lossburg.

Idag har Rafo mer än 400 fasta kunder spridda över hela landet och företaget är fortfarande en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden.
Tack vare den positiva utvecklingen inom plastbranschen, Rafo´s kompetenta personal, den service Rafo erbjuder sina kunder och det goda ryktet man skaffat sig i Sverige, ser det mycket ljust ut för Rafo´s framtid.

VISION - Rafo ska vara den självklara samarbetspartnern
Vi anser att det är viktigt med samarbete och goda kundrelationer. Vi sätter oss in i varje kunds unika behov för att kunna leverera en produkt som passar perfekt för kunden.
Tillsammans med kunden skapar vi sedan den absolut bästa tekniska lösningen som är anpassad efter vår kunds behov. Slutprodukten är anpassad att möta behovet i produktionen till ett optimalt pris och med hög prestanda.

Vi finner lösningar på problem eller upptäcker nya möjligheter tillsammans med våra kunder.

Genom; lång erfarenhet från branschen, gediget material, maskin och processkunnande, innovation, ny teknik, tidig medverkan i våra kunders projekt, god kunskap om varje kunds unika förutsättningar, ett brett nätverk med värdefulla kontakter, ett gott samarbete med våra leverantörer i Tyskland, Holland och Schweiz, är vi den självklara samarbetspartnern.

När man kontaktar oss, ska det vara som att kontakta en riktigt god, pålitlig och förstående vän!